cast

 

Krajský svaz stolního tenisu Ústeckého kraje

 

ZPRAVODAJ krajských soutěží č. 2/2013-14

 

 

                                                                                                                                           

 
Aktuální výsledky krajských soutěží na www.pinec.info a www.stis.ping-pong.cz.
Důležité informace na oficiálních stránkách: www.ksstuk.cz

 

Tento Zpravodaj krajských soutěží ve stolním tenisu je vydáván jako občasník zpravidla po odehrání kompletního kola všech soutěží a rozesílán elektronickou poštou organizačním pracovníkům družstev a oddílů stolního tenisu. Výsledky soutěží jsou dostupné na výše uvedených webových adresách.

 

1)    Změny v rozpisu utkání

-        Družstva SKST Děčín již hrají domácí utkání ve své herně!!
Od 11. října již v divizi a KP2 sk. C platí původní rozpis domácích utkání družstev SKST Děčín. Vedoucí děčínských družstev již v předstihu tuto změnu předjednali. Platný rozpis je uveden na Pinci.info.

-        SK Libědice dočasná změna herny pro utkání se Severem Žatec
24. října se utkání SK Libědice A – Sever Žatec B odehraje v náhradní herně (Kulturní dům Libědice - sál Obecního úřadu nad hospodou). Důvod: V KD Račetice se bude připravovat volební místnost.

2)    Změny v adresářích

-        Adresář zatím aktuální - další změny nehlášeny

3)    Výsledky Českého poháru

-        Do 2. stupně postoupily družstva Krupka a SK Libědice
KSST na konci soutěžního období nahlásí ČAST postupující družstva. Postupující družstva se dále již sama řídí instrukcemi ČAST a sami provedou přihlášku. 2. stupeň Českého poháru se hraje na začátku soutěžního období 2014/15.

4)    Poznámky k hlášení výsledků

-        Hodnocení zadávání vedoucími
Podle ohlasu všech vedoucích - zadávání zatím nikomu nečiní větší problémy. Ze začátku pouze ojediněle problém s přihlášením – musí se vybrat v roletkách Ústecký kraj a svaz KSST ÚL.

-        Zadávání výsledků 10:9 a 9:10
Systém bohužel neumožňuje zadávat hráče v rozhodující čtyřhře. Sety však dokáže. Je zapotřebí vedoucímu soutěží zaslat emailem sestavy rozhodující čtyřhry, případně výsledek. Rozdělení bodů se neprovede automaticky a musí toto provést vedoucí ručně.

-        Zasílání SMS a emailů s naskenovaným zápisem
Někteří vedoucí nadále zasílali SMSky a emaily s naskenovaným zápisem. Toto již není zapotřebí a tuto formu hlášení výsledků lze využít jen ve výjimečných situacích. Od letoška preferujeme pouze formu přihlášení se pomocí účtu na Pinci.info a zadávání buď předběžného výsledku anebo přímo celého zápisu. Přihlašovací údaje obdrželi hlavní organizační pracovníci všech oddílů a přeposlali je svým vedoucím družstev.

¡  Družstva hrající v pracovních dnech mají za povinnost zveřejnit výsledek (celý zápis) nejpozději do 18:00 následujícího dne.

¡  Družstva hrající dvojkola v sobotu a neděli mají povinnost zadat předběžný výsledek nejpozději do nedělní 18. hodiny a celý zápis nejpozději do pondělní 18. hodiny.

-        Uchovávání papírových zápisů
Vedoucí družstva všechny zápisy uchovává a po každé polovině soutěže zašle hromadně v jedné obálce vedoucímu soutěží.

5)    Poznámky k technickým ustanovením soutěží

-        Ženy v soutěžích
Start žen v krajských soutěžích družstev mužů a jejich zařazení na soupisky družstev mužů – na ženy zařazené na žebříčku mužů se pohlíží jako na muže. Na ostatní ženy se vztahují dosavadní přijatá pravidla v rozpisu soutěže (uvedeno v platnost na jednání VV ze dne 11. 6. 2013). Výklad tedy v tomto ohledu připouští možnost za daných podmínek nastoupit do utkání dvěma a více ženám.

-        Rozhodující čtyřhra za stavu 9:9
I přes některé nepřesnosti ve formulacích bodu „10.Systém soutěží“ i nadále platí, že se ve všech soutěžích hraje rozhodující čtyřhra na pozici 19. hry a to pouze v situaci nerozhodného stavu. Rozhodující čtyřhra se nehraje pouze v situaci, kdy jedno z družstev v utkání dosáhne desátého bodu během hry 1. až 18. Utkání v soutěžích KP2 (sk. A, B, C) se dohrává do 18. hry, v soutěžích divize a KP1 pouze do desátého bodu.
V divizi a KP1 se hra dohrává v případě, je-li uvedena v zápisu výše než hra, kterou bylo dosaženo desátého bodu. V zápisu níže uvedená hra je započtena do statistiky hráče, nikoliv do skóre utkání.

6)    Návrhy na pokuty

-        Pro následující oddíly jsou navrženy pokuty:

¡  100Kč: Baník Březenecká – KP2 sk.A, 1. kolo – pozdní zadání předběžného výsledku

¡  100Kč: TTC Roudnice – KP2 sk.C, 1. kolo – nehlášen předběžný výsledek, pozdní zadání zápisu utkání

¡  100Kč: SKST Teplice – KP1, 2. a 3. kolo – pozdní hlášení předběžných výsledků

¡  1000Kč: TTC Roudnice – KP1, 3. kolo – nedostavení se k utkání. Byla udělena kontumační prohra 10:0wo.

-        Družstva mohou podat odvolání proti udělení pokuty. VV KSSTÚK se uvedenými přestupky bude dále zabývat. Oficiální seznam pokut uvede sekretář KSST ve své zprávě.

7)    Upozornění!

-        Při veškerých předehrávkách je povinností domácích s dostatečným předstihem nahlásit termín předehrávky vedoucímu soutěží. Nenahlášení termínu předehrávky domácím družstvem může znamenat podnět k návrhu na udělení pořádkové pokuty pro domácí družstvo.

 

 

Zpracoval dne 14. 10. 2013

Bc. Tomáš Žielinský

vedoucí soutěží